Canal ètic


 

FORMULARI CANAL ÈTIC

PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I LA RESOLUCIÓ DE L’ASSETJAMENT LABORAL

Què és assetjament:

Qualsevol comportament verbal, no verbal o físic (encara que no s’hagi produït de manera reiterada o sistemàtica), no desitjat, que tingui com a objecte atemptar contra la dignitat de la persona o crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest o que produeixi aquest efecte.

Es pot produir entre companys o companyes (assetjament horitzontal) o entre un comandament i un subordinat o subordinada (assetjament vertical).

Amb la màxima voluntat de protecció i esperant de tots, la responsabilitat i la bona fè, en totes les relacions personals d’àmbit laboral, volem posar a la vostra disposició tots els mitjans possibles per tal d’aconseguir la vostra col·laboració si sou coneixedors de que hi ha alguna conducte inadequada en el vostre entorn laboral.

Drets i obligacions de les persones treballadores

  1. Drets: tenen dret a un entorn de treball saludable i a no patir assetjament.
  2. Obligacions: tothom té l’obligació de tractar amb respecte les persones.

Si coneixes d’una situació o l’estàs patint, tens a la teva disposició els següents canals:

Persona de referència: Núria Bagó Codina

PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I LA RESOLUCIÓ DE L’ASSETJAMENT LABORAL