Política de privacitat

Dades del propietari de la web

RAÓ SOCIAL: GRUP OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU, BIKESHOW SPORT EVENTS SLU, CLUB ESPORTIU BIKE CATALUNYA, OUTDOOR TIME SLU

NIF: B62872338, B55283329, G-61403218, B-64062524

DOMINIS: www.ocisport.net, www.ocisporttv.tv, www.outdoortime.tv, www.ocisportacademy.com, www.seaottereurope.com, www.garminmountainfestival.com, www.volcatbtt.com, www.salomonrunbarcelona.com, www.copacatalanabtt.com, www.skyracecomapedrosa.com, www.urbanrunning.cat, www.supercupmtb.com, www.euromobilityfestival.com , www.laciclobrava.com, www.elsbastions.com, www.gravelridetour.com, www.bikeshow-santasusanna.com, www.bikeshow-vic.com, www.bikeshow-gava.com, www.bikeshow-naturland.com, www.ultratrailbcn.com, www.gironagravelworldseries.com, www.ixseuropeandownhillcuppanticosa.com, www.bikemarathonbtt.com, www.ebiketour.es, www.cursalba.cat, www.downurban.com, www.clubesportiubikecat.com, www.cyclingweekbarcelona.com

ADREÇA POSTAL: CL ALEMANYA 60 P I LES COMES,08700 IGUALADA(BARCELONA)

ADREÇA ELECTRÒNICA: [email protected]

TELÈFON: 938088091

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU amb NIF B62872338 i domicili social situat a CL ALEMANYA 60 PI LES COMES,08700 IGUALADA (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores:

TRACTAMENTS REALITZATS

Accions comercials formulari web:

 • Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de atendre les seves consultes i/o sol·licituds, així com de publicitat i prospecció comercial.
 • Termini de conservació: mentre es mantingueu el consentiment prestat, excepte obligació legal.
  Base legítima: El consentiment de l’interessat.
 • Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica

Gestió usuaris web:

 • Finalitat: Captación, registro y tratamiento de datos del usuario
 • Termini de conservació: mentre es mantingueu el consentiment prestat, excepte obligació legal.
 • Base legítima: El consentiment de l’interessat.
 • Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica

Newsletter:

 • Finalidad: Gestió de la subscripció a la newsletter, per a realitzar els enviaments corresponents.
 • Termini de conservació: mentre es mantingueu el consentiment prestat, excepte obligació legal.
 • Base legítima: El consentiment de l’interessat.
 • Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica

Instal·lació de cookies:

 • Finalitat: Gestió e instal·lació de les cookies
 • Termini de conservació: mentre es mantingueu el consentiment prestat, excepte obligació legal.
 • Base legítima: El consentiment de l’interessat.
 • Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Adreça electrònica, Adreça IP

Usuaris web:

 • Finalitat: Atendre les vostres consultes i/o sol·licituds i Instal·lació de cookies
 • Termini de conservació: mentre es mantingueu el consentiment prestat, excepte obligació legal.
 • Base legítima: El consentiment de l’interessat.
 • Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica, Adreça IP

Drets dels interessats

OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat, oposició al tractament de les dades de caràcter personal i el dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa la elaboració de perfils, davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant les vostres dades i, en aquest cas, les dades personals tractades concretes i la informació legal del tractament (finalitats, base legitimadora, terminis de conservació, cessions, origen de les dades, etc.).
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Pel que fa a la pàgina web, només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que es trobi sota el control del lloc web, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin els fins del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament en determinats supòsits.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD (llibertat d’expressió i informació, obligacions de conservació, formulació, exercici o defensa de reclamacions, etc.).
 • Dret a la Portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament està basat en el consentiment o l’execució d’un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part del lloc web quan el tractament estigui basat en linterès legítim o linterès públic o quan es tracti de tractaments de màrqueting directe.
 • Dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils: Quan el tractament no és necessari per a la celebració o execució d’un contracte, ni està autoritzada pel Dret de la Unió Europea o dels Estats membres ni es basa en el consentiment, té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament de manera semblant.
 • Dret a retirar el consentiment : Per a qualsevol tractament basat en el seu consentiment, té dret a retirar-lo, en qualsevol moment i de manera gratuïta.

Per exercir qualsevol de els drets a matèria de protecció de dades descrites anteriorment haurà seguir les següents indicacions:

 • Presentació d’un escrit a l’adreça CL ALEMANYA 60 PI LES COMES,08700 IGUALADA (BARCELONA) (a l’atenció d’OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU) o bé a través de correu electrònic a per correu electrònic a [email protected] .
 • L’escrit remès pel titular de les dades personals (interessat/ada) que sol·licite l’exercici de drets haurà de tenir en compte el següent:
  • S’haurà d’identificar fefaentment i, en cas que concorrin dubtes sobre la identitat del sol·licitant, se us demanarà que esmeni la petició (p. ex. sol·licitant més informació, com el número de DNI, el document del DNI, el correu electrònic que va aportar, etc.)
  • La sol·licitud la pot fer el representant, legal o voluntari, quan aquest estigui degudament identificat i autoritzat pel titular de les dades (mitjançant una autorització expressa del titular per exercir els drets personalíssims regulats a la normativa en matèria de protecció de dades personals).
  • Petició en què es concreta la sol·licitud (Dret/es que es pretenen exercir). Si no feu referència a un tractament concret se us facilitarà resposta en relació a tots els tractaments que afecten les vostres dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d’un tractament en concret, només la informació d’aquest. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho faci per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l’adreça a la qual heu d’enviar-ho. Mai no se us donarà informació per telèfon.
  • Adreça postal o electrònica a efectes de notificacions.
  • Documents acreditatius de la petició que formula, a cas de que siguin necessaris.
  • La persona sol·licitant ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SLU es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, acord al nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes e indicats a l’apartat de els termes i condicions de ús, de forma que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

 

Última actualització: 21 de novembre de 2023